Balsuoti už knygą paaugliams

Iš vieno įrenginio balsuoti galima ne daugiau kaip 5 kartus.

Balsuoti galima iki 2021 m. vasario 18 d.

Organizatoriai